מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו כפי שתפורט להלן חלה על הגלישה ו/או כל השימוש באתר האינטרנט הנמצא בבעלות י.ב רשל בע“מ, ח.פ. 513904722 והמופעל על ידי כל מי מטעמה ו/או שבא בנעליה תחת שם המתחם castelb.co.il (“האתר”).

פרטיותם של המשתמשים באתר (“אתם“), חשובה לנו ואנו מכבדים אותה. חשוב לנו לספק לכם את כל הפרטים הנדרשים לכם על מנת להבין איזה מידע אנו אוספים במסגרת השימוש שלכם באתר, כיצד ולאיזה מטרות אנו משתמשים במידע ואיזה פעולות אנו נוקטים על מנת לשמור על פרטיותכם.

תשומת לבכם שמדיניות פרטיות זו וגם תנאי השימוש של האתר הם שני מסמכים משפטיים המהווים ביחד ולחוד הסכמים מחייבים בינינו לביניכם. לכן, אנו מעודדים אתכם לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון ולהבין את משמעויות הרישום והשימוש שלכם באתר.

 1. המידע שנאסף על ידי קסטל בורוכוב

אנו אוספים ומאחסנים מידע על המשתמשים באתר כמפורט להלן:

מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש – בעת השימוש באתר ייתכן שנאסוף מידע מזהה אישי. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידכם ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידכם באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס ליצירת קשר באתר). מידע זה יכלול: שם פרטי ושם משפחה, כתובת, דרכי יצירת קשר לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי (הנשמרים לצורכי הנהלת חשבונות בלבד), אותם תבחרו למסור לנו.

מידע שנאסף באופן אוטומטי בעת הגלישה באתר – כאשר אתם משתמשים באתר, אנו אוספים מידע באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש), לדוגמא, העמודים בהם צפיתם, המדורים בהם גלשתם, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפיתם בו באתר וכדומה. וכן מידע על אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלכם כגון טלפון נייד, טאבלט וכדומה, שבאמצעותו גלשתם לאתר, כולל כתובת IP של המשתמש, מיקום גיאוגרפי וכדומה.

המידע שתמסרו ושנאסוף בעת השימוש באתר יישמר במאגרי המידע שלנו

 1. הסכמה לאיסוף ושימוש במידע

כשאתם גולשים באתר ו/או נרשמים לאתר אנחנו מבקשים את הסכמתכם המפורשת לאיסוף המידע ולשימוש בו למטרות שלשמן המידע נמסר לנו. אנו מאחסנים את המידע שאתם מוסרים לנו על גבי שרתים מאובטחים.

הנכם מאשרים בזאת כי אתם מודעים לכך שאינכם מחויבים לספק לנו את המידע, אך המידע נדרש לנו על מנת לאפשר לכם לגלוש ו/או להירשם לאתר ולקבל גישה לפעילויותיו ושימוש תקין בו. ברישום לאתר או שימוש בו באופן אחר, אתם מסכימים במפורש ומרצון שאנו נאסוף את המידע ונשמור אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלנו.

הנכם מצהירים שהמידע שסיפקתם לנו הוא שלכם, שלם, עדכני ומדויק, וניתן על ידכם מרצון ומדעת. הנכם מאשרים בזאת ומסכימים שהשימוש שאנו עושים במידע אינו מהווה הפרה של זכות הפרטיות וגם לא של אף זכות אחרת, והנכם מוותרים בזאת על כל טענה, תלונה או עילת תביעה ביחס להפרה, פגיעה בכם או בכל מי מטעמכם לרבות בזכותכם לפרטיות, כתוצאה מאיסוף המידע והשימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו, ומשחררים אותנו מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, מיוחד, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות מסירה ואיסוף המידע והשימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו.

בכל זמן לאחר שנרשמתם או השתמשתם באתר והסכמתם לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, אתם רשאים לשנות את דעתכם ולהסיר את ההסכמה שנתתם לנו לאיסוף המידע, שמירתו ושימוש בו למטרות שלשמן נמסר לנו המידע ולבקש מאיתנו למחוק את המידע בהתאם למדיניות זו והוראות הדין. לשם כך, תוכלו ליצור קשר באמצעות כתובת הדוא”ל המנויה בסוף מדיניות פרטיות זו ועל ידי ביטול הרישום שלכם והפסקת השימוש באתר, על כל הנובע והמשתמע מכך.

 1. השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן: ליצירת הקשר איתכם (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידכם; לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים המוצעים באתר; לצורך ניתוח סטטיסטי ו/או מסחרי ו/או כלכלי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר, המוצרים וכיוצא בזה; לשם התפעול השוטף, ניטור וויסות עומס הגלישה בו, הניהול והפיתוח של האתר; לשליחת דיוור אינפורמטיבי או חומר פרסומי (כמפורט להלן) מעת לעת; ו/או לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

 1. דיוור ישיר וחומר פרסומי

בכפוף להסכמתכם המפורשת, אנו נהיה רשאים להשתמש בנתונים שלכם כדי לשלוח אליכם מעת לעת, באמצעות דואר, דוא”ל או מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר שבו נבחר להשתמש, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי בעניין האתר, לרבות ניוזלטר (חומר פרסומי). יובהר כי במידה וסימנתם כי הנכם מאשרים קבלת חומר פרסומי, בכל עת יהיה באפשרותכם להסיר את כתובתכם מרשימת הדיוור שלנו על ידי פניה בכתב לשירות לקוחות בכתובת  castelb.co.il@gmail.com  או באמצעות לחיצה על כפתור “הסר מרשימת תפוצה זו” שיופיע בכל הודעת מייל שתשלח אליך.

 1. גילוי ו/או מסירת מידע לצדדים שלישיים

אנו לא נעביר, נמכור, נשכיר ו/או נשתף את המידע שלכם עם צדדים שלישיים למטרות מסחר במידע בלבד. אנו נעביר מידע לצדדים שלישיים המפורטים להלן (ככל שרלוונטי באופן שוטף וכדי לממש את מטרות השימוש במידע כמפורט במדיניות זו – ולמעט פרטי כרטיס אשראי):

 1. קבצי עוגיותCookies

קוקיז הם קבצי מחשב המושתלים על גבי המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן ברגע שאתם נכנסים לאתר, או בהקשר זה, לכל אתר אינטרנט. השימוש בקוקיז באתרי אינטרנט היא פרקטיקה מקובלת ואנו משתמשים בקוקיז כדי לאסוף מידע לא-מזהה כגון תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, נתוני מיקום גיאוגרפי, כתובת IP של המבקרים באתר וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול האתר, איזון העומס בשרתי האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש, שיפור השירות שלנו, פניות מצד משתמשים, תיקון באגים וביצוע פעולות אחרות הנדרשות כדי לאפשר לנו לקיים את פעילות האתר באופן שוטף.

פירטנו את סוגי קבצי הקוקיז שבהם אנו משתמשים כך שתוכלו לבחור אם ברצונכם לאפשר את קבצי הקוקיז או שברצונכם לנטרל אותם. אנא תשומת לבכם שנטרול קבצי קוקיז מסוימים עשוי להביא לירידה בחוויית השימוש באתר ואף לעיתים למנוע את הגישה אליה או לחלקים ממנה, באופן גורף.

להלן נפרט את סוגי הקוקיז בהם אנו משתמשים:

 1. קבצי קוקיז פונקציונאליים: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נעשה על מנת לשפר את הפונקציונאליות של האתר למשל, לזכור את פרטי הרישום שלכם על מנת לאפשר כניסה מזוהה לאתר.
 2. קבצי קוקיז לניתוח סטטיסטי: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נועד לאפשר לנו לשפר את חוויית השימוש באתר על ידי ניתוח האופן שבו אתם משתמשים באתר.
 3. קוקיז לפרסום: השימוש בקוקיז אלה מתבצע הן על ידינו והן על ידי צדדים שלישיים המעניקים לנו שירותים והם נועדו לצורכי פרסום ושיווק. קבצי הקוקיז לפרסום מאפשרים לנו ולצדדים שלישיים שמעניקים לנו שירותי פרסום להבין את דפוס הגלישה של המבקרים באתר באתרים אחרים, ומאפשרים לנו להציע לכם תוכן, שירות וגם מוצרים שרלוונטיים עבורכם.

אנו מעודדים אתכם לקרוא ולהבין את מדיניות הקוקיז של הצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותים, בקישורים שלהלן:

 1. אבטחת מידע

אנו מיישמים באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותנו להתחייב כי אתר ו/או השירותים המוצעים דרך האתר ו/או השרתים המארחים את האתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית למידע, נוזקות, וירוסים, פגיעה במידע וגם חשיפתו או זליגתו לצדדים שלישיים בדרך אחרת.

 1. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, אם תרצו למחוק ו/או לשנות מידע המזהה אתכם אישית, אנא שלחו אי-מייל לכתובת   וציינו בו כי אתם מעוניינים כי מידע זה יימחק ו/או לשנות את המידע. שימו לב כי מחיקה של מידע זה אינה מונעת מאיתנו להשתמש במידע שאינו מזהה אותכם אישית שנאסף לפי האמור לעיל.

בנוסף, אם המידע שבמאגרינו משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בהצעה מסחרית) אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. אנו נמחק במקרה זה מידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו יוסיף להישמר במאגרינו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם.

 1. קישורים

באתר זמינים קישורים לאתרים או יישומים אחרים שייתכן שחלקם הם אתרים מסחריים, שאינם בבעלות או בפיקוח שלנו או מי מטעמנו. אנו לא בודקים את טיבם ואופיים של אתרי אינטרנט או ישומים אחרים שמקושרים באמצעות האתר ואנו לא אחראים בשום צורה לאתרים או ישומים המקושרים באמצעות האתר ולמדיניותם לגבי פרטיות ואבטחת מידע. אנו ממליצים לכם לבדוק היטב אתרים או ישומים אלה לפני שאתם תגלשו או תשמשו בהם או תאפשרו לכל צד שלישי מטעמכם לגלוש בהם, ולקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתרים או הישומים הללו על מנת להבין איזה מידע נאסף, לאילו מטרות ולמי מועבר המידע.

הימצאותם של קישורים באתר איננה מעידה על כך שווידאנו את כשירות פעילותם של אותם אתרים או ישומים. אנו לא מעניקים חסות או תמיכה לאותם אתרים או ישומים ולא ממליצים לכם לגלוש באותם אתרים או ישומים, לצרוך או להסתמך על שירות, מוצר או תוכן שזמין בהם בכל דרך אחרת ואין לנו וגם לא תהיה לנו אף אחריות, במישרין או בעקיפין, לאף פגיעה, הפסד או נזק, כספי או אחר, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות גלישה באתרים או הישומים הללו ואתם משחררים אותנו מאחריות לכל נזק שהוא, ישיר או עקיף, כאמור.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

תשומת לבכם מופנית לכך כי אנו שומרים על זכותנו לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל, כולן או חלקן. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

 1. גיל הסכמה

הסכמתכם למדיניות הפרטיות הזו מהווה מצג לפיו הנכם בגירים בני 18 ומעלה ונתתם את הסכמתכם המפורשת להשתמש באתר בהתאם למדיניות הפרטיות הזו ותנאי השימוש.

 1. כללי

על מדיניות פרטיות זו ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור במדיניות זו ו/או באתר במישרין או בעקיפין הינו אך ורק בבתי המשפט המוסכמים במחוז תל-אביב-יפו.

 1. צור קשר

אם יש לכם הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא פנו אלינו באמצעות דוא”ל לכתובת לכתובת castelb.co.il@gmail.com

כתובתנו : המנופים 10, אזה”ת כפר סבא

 

 

 

 

 

 

חיפוש
דילוג לתוכן