תנאי שימוש

גולשים ומשתמשים יקרים (“אתם”), אנא קראו את תנאי השימוש של אתר קסטל בורוכוב (רהיטים) הזמין בשם המתחם castelb.co.il  (“האתר“) ביסודיות, בטרם תיכנסו לאתר או תשתמשו בו.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן אשר מהווים הסכם מחייב בין המשתמש/לקוח לבין מפעילת האתר ומשכך מהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה, לכל דבר ועניין, אלא אם צוין אחרת בדף המוצר/הזמנה שבוצעה.

בכל שאלה או בקשה, תוכלו לפנות אלינו בדוא”ל: castelb.co.il@gmail.com

השימוש באתר

 1. אתר זה מופעל והוא בבעלות חברת י. ב רושל בע”מ (להלן “אנחנו” וכל הטייה אחרת) ומשמש הן למכירת מוצרים באופן מקוון והן כפלטפורמה שיווקית.
 2. בעצם הכניסה ו/או הגלישה באתר וגם בהרשמה לאתר אתם מסכימים במפורש לתנאי השימוש. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, באופן מלא או חלקי, אל תגלשו באתר או תשתמשו בו בשום אופן .
 3. תנאי השימוש התקפים והמחייבים הם אלה המופיעים באתר במועד הגלישה באתר וחלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל דרך, ובכל מכשיר קצה בין אם מחשב שולחני או מכשירים ניידים, טאבלטים, טלפונים חכמים וכדומה.
 4. ההרשמה לאתר והשימוש בו מותרת לבגירים בני 18 ומעלה הכשירים מבחינה משפטית.
 5. לאחר פתיחת חשבון המשתמש יוקם באתר פרופיל אישי של המשתמש שמצריך בחירת שם משתמש וסיסמה (“הרשאות הגישה”). עליכם לשמור את הרשאות הגישה בסודיות ולא להעבירן או לגלותן לאף אדם או גוף אחר. אנו לא נהיה אחראים לאף נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה של חשיפת הרשאות הגישה שלכם ו/או גילוין על ידי כל צד שלישי בכל דרך. האחריות על כך תחול עליכם בלבד.
 6. אנו רשאים ליצור אתכם קשר לצורך עדכונים ו/או הודעות, באמצעות פרטי הקשר שמסרתם לנו.

עדכון תנאי השימוש

 1. אנחנו רשאים לשנות, לתקן, לגרוע או להוסיף על תנאי השימוש באופן מלא או חלקי בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי להודיע לכם על כך מראש. בכל מקרה של שינוי בתנאי השימוש, יופיעו תנאי השימוש המעודכנים באתר והשינויים יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. שימוש באתר בכל דרך לאחר פרסום השינויים בתנאי השימוש, מהווה הסכמת המשתמש לשינוי או התוספת לתנאי השימוש. עליכם לחזור ולעיין בתנאי השימוש מעת לעת, שכן הם מחייבים אתכם לכל דבר ועניין.  

 

 

רכישה באתר

 1. כל המשתמש והמבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר ומאשר, כי בביצוע הפעולה קרא תנאי שימוש אלה, וכי הוא מסכים לכל ההוראות והתנאים וכי ומבין את משמעותם.
 2. כל תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל אותנו. אנחנו נשתדל לעשות כמיטב יכולתנו בכדי להציג בפניכם תמונות מדויקות ככל האפשר. עם זאת אין אנו יכולים להתחייב על כך ולכן לא תחול עלינו כל אחריות בשל שינויים או הבדלים בין תמונות לבין המוצרים בפועל.
 3. אנו לא מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 4. אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ונכון אך יובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות ואנו לא נישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 5. כל המחירים באתר נקובים בש”ח. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.
 6. אנו רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה לכם כל טענה או תביעה או דרישה בשל כך. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה כולו ואשר כולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי וקבלת אישור לתקינות התשלום.
 7. אנו רשאים להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר –  לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. אנו רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.
 8. לאחר רכישה באתר וקבלת אישור מחברת האשראי, תימסר לכם הודעה על אישור הרכישה באתר (אישור הזמנה) בדוא”ל שסיפקתם ליצירת קשר. אישור ההזמנה יכלול חשבונית/קבלה ואת פרטי המוצרים והשירותים שכלולים בעסקה. יובהר כי האתר יחייב את כרטיס האשראי של המשתמש עם השלמת הרכישה באתר.
 9. אנו רשאים לסרב

סיום השימוש, ביטול או סירוב להזמנה

 1. השימוש יפקע באופן אוטומטי ברגע שתושלם הרכישה.
 2. מבלי לגרוע מכך, אנו שומרים על זכותנו לבטל ו/או לסרב (לפי שיקול דעתנו) להזמנתכם ולחסום את הגישה שלכם לאתר באופן מלא או חלקי (לחלופין או במצטבר) בכל מקרה של אי עמידה או הפרת תנאי השימוש, כולם או חלקם, לרבות אך לא רק, אי תשלום, מלא או חלקי, עבור רכישתכם וזאת מבלי לגרוע מזכותנו לפעול לגביית כל סכום כסף לו נהיה זכאים מכם או מעמידה על כל זכות אחרת על פי דין או הסכם זה.
 3. אנו שומרים על זכותנו לבטל הזמנה גם בשל טעות בפרטי ההזמנה, פרטי המוצר, המחיר, זמני המשלוח וכדומה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 4. בכל מקרה, הודעה על ביטול השימוש מטעמנו תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.

ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן ואחריות למוצרים

 1. תקופת וטיב האחריות למוצרים תהא כקבוע בדין ובהתאם ובכפוף לתנאי תעודת האחריות של כל מוצר.
 2. ביטול עסקה יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (בסעיף זה: “החוק”) כפי שיהיו זמינים ו/או יתוקנו מעת לעת. ביטול הזמנה ע”י לקוח, לפני מועד מסירת המוצרים לחזקתו, יעשה לאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת. עם ביטול המוצר יחוייב הלקוח בסך של 5% מערך המוצר או ב – 100 ש”ח, הנמוך מביניהם, ותשלום נוסף במידה ונעשה בכרטיס אשראי ו/או שיקים בגין דמי מסלקה לביטול עסקת אשראי/ שיקים ו/או הודעה לבנק ו/או החזרת המחאה וכיו”ב, ע”פ דמי הסליקה ודמי הטיפול שנגבו ע”י חברת האשראי /הבנק בפועל.
 3. ביטול ההזמנה, לאחר מסירת המוצרים, תתאפשר תוך 14 ימים בלבד מקבלתם ע”י הלקוח ולאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה, ובתנאי כי אין מדובר בהזמנה מיוחדת והמוצרים תקינים, באריזתם המקורית, לא נעשתה כל פעולת הרכבה בבית הלקוח ונמצאים במקום אליו סופקו בלבד. עם קבלת ההודעה, הלקוח יאפשר לנציג החברה לבחון את תקינות המוצרים, ובמידה ויימצא כי נעשה במוצרים שימוש ו/או המוצר נפגם בדרך כלשהי ו/או המוצר אינו באריזתו המקורית – לא תתאפשר ללקוח ביטול העסקה והחזרת המוצרים לחברה. עם ביטול המוצרים יחויב הלקוח בדמי ביטול כמצוין לעיל. למען הסר ספק, החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בקבלת החלטה בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.
 4. בכל מקרה של החזרת המוצרים לחברה יחויב הלקוח בנוסף על עלויות ביטול העסקה, בגין עלויות הובלת המוצרים.
 5. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 6. יצוין כי כל הזמנה של מערכת ישיבה ו/או ספה ו/או כורסא ו/או מוצר כלשהו אשר לייצרו נבחר בד ו/או כל חומר אחר מסוג כלשהו ו/או בצבע כלשהו ו/או במידה כלשהי, תיחשב כהזמנה מיוחדת, ולא ניתן יהיה לבטלה.
 7. למען הסר ספק, כל הזמנת מוצרים מתצוגה/מבצע חיסול/עודפים, לא תיחשב כהזמנה מיוחדת. יחד עם זאת, בכל הקשור לתנאי החזרה יתייחסו ע”פ הרשום בדף המבצע של המוצר.
 8. ביטול ההזמנה/עסקה יעשה כנגד הצגת מסמכי הזמנה מקוריים בלבד.
 9. כל זיכוי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 10. זיכוי עבור פריטים שהוחזרו יבוצע בטווח של עד __ ימים ממועד הגעת הפריטים אל מחסני החברה.
 11. אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן – יזוכה הלקוח באופן מידי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי, אלא אם בחר הלקוח להמתין למועד אספקה חדש או ביקש לרכוש מוצר חלופי באותו סכום, במקרה של הפרשי מחיר יבוצע חיוב/זיכוי בהתאם.
 12. אנו רשאים לפסול הצעה של לקוח ו/או לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הלקוח, וזאת אף במקרה בו פורסמה הודעה על זכיית הלקוח באתר או נשלחה הודעה על כך ללקוח. הצעה שנפסלה ו/או התקשרות שבוטלה לא יזכו אתכם בכל סעד שהוא ולא יהיו ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, גם במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצרים, לרבות מחיר המוצרים או תיאורם, ואשר על בסיסם נערכה ההזמנה.
 13. תשומת לבכם שהוראות החוק המאפשרות ביטול עסקת מכר מרחוק לא תחולנה על אלה: (1) טובין פסידים; (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; (3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995; (4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

הובלה ואספקה:

 1. המחיר ששולם אינו כולל את מחיר ההובלה אשר פורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה, באף מקרה לא נישא בתשלום ההובלה.
 2. הובלת המוצרים לבית הלקוח תבוצע ע”י מוביל חיצוני עצמאי שאינו עובד שלנו אלא הוא קבלן חיצוני. חלה עליכם חובה להסדיר את התשלומים עם מוביל זה בנפרד. אנו לא נושאים בגביית תשלום עבור הובלה מאת הלקוח.

עלות ההובלה תשולם למוביל החיצוני במעמד האספקה ע”פ מחירון ההובלה שפורסם באתר בעת ביצוע הרכישה/הזמנה.

 1. חלה עליכם חובת בדיקת אפשרות הכנסת המוצרים לביתכם בדרך מקובלת וסבירה. במידה ונדרשת הזמנת מנוף, יחול בגינו תשלום נוסף על הלקוח. יודגש ויובהר כי לא אנו ולא המוביל נהיה אחראים בשום מקרה לבדיקת אופן ואפשרות הכנסת המוצרים לביתכם אך יחד עם זאת נסייע ככל שניתן הן ביעוץ, הן בהזמנת מנוף ככל שיידרש והן בכלל.
 2. מועד האספקה שנקבע בעת ההזמנה הינו משוער ויבוצע אך ורק לאחר פירעון התשלום.
 3. בשום מקרה לא נישא באחריות לעיכובים שנוצרו עקב גורמים שאינם בשליטתנו ו/או באחריותנו, כגון: בעקבות שביתות ואי סדרים בנמלי הים ובחברת השילוח הבינ”ל, מגיפות, אירועי טרור, מלחמות, הכרזת מצב חירום, פגעי מזג אוויר, תקלות תקשורת, תקלות במערכת החשמל ובאופן כללי גם כוח עליון.
 4. עליכם לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם ולציין בכתב ליקויים באם קיימים. במידה שלא תעשו כך במעמד האספקה, יחשב כאילו סופקו המוצרים בהתאם להזמנה ובמצב תקין לשביעות רצונכם.
 5. מועדי האספקה יהיו בהתאם לקטגוריית המוצרים והפעולות הנדרשות להכנתם למשלוח, מוצרים הדורשים הרכבה מיוחדת ו/או שגודלם דורש אמצעים מיוחדים יסופקו לרוכש תוך 30 ימי עסקים, ומוצרי מדף ו/או מוצרים הזמינים למשלוח, יסופקו לרוכש תוך 14 ימי עסקים.

הגבלות שימוש

 1. חל איסור לבצע כל אחת (או יותר) מהפעולות הבאות באתר ו/או באמצעותו:
  • לא להשתמש באתר, בתוכן, הטקסטים התמונות, הסרטונים וכדומה ובכל חלק מהם, במישרין או בעקיפין, למטרות רווח או למטרת מסחריות או שיווקיות אחרות. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג, להעמיד לרשות הציבור וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם אחר, כל תוכן ומידע המצוי באתר, למעט בכפוף לתנאי שימוש אלה;
  • לא לסחור בשום אופן ובשום דרך, לרבות, אך לא רק, לא למכור, להעביר, להשכיר, להשאיל או להמחות בכל דרך בהרשאות הגישה שלכם לפי תנאי שימוש אלה לאף צד שלישי אחר, בין אם בתמורה או ללא תמורה, במישרין או בעקיפין, באמצעותכם או באמצעות אחר.
  • לא לשנות או לנסות ולשנות את האתר, יישומיו ואת מאפייניו בכל דרך, לא לחדור לקוד המקור בשום דרך, לא לבצע הנדסה חוזרת ו/או פעולות אחרות דומות באתר, במערכותיו ובתשתיות המשרתות את האתר, בין בעצמכם ובין באמצעות אחר;
  • לא ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר ובהתאם לתנאי שימוש אלה;
  • לא להשתמש באתר באופן שמהווה הפרת סודיות או הפרת כל דין ו/או הפרת זכויות של צד ג’, לרבות אך לא רק, הפרה ו/או פגיעה בכל אחד מאלה: בזכויות יוצרים, סימן מסחר, עיצוב תעשייתי, פטנט, סוד מסחרי וכל זכות קניין רוחני מכל סוג שהיא ו/או בזכות הפרטיות, בכבוד האדם, ברגשות הציבור, לשון הרע, בזכות הפרסום וכולי.
  • חל איסור מוחלט על ביצוע, השתתפות ו/או לשדל אחר לבצע או להשתתף ב: איום, הוצאת דיבה, השמצה, ביוש, התחזות, תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס, בוטה ו/או פגיעה בצנעת הפרט וחל איסור מוחלט על ביצוע כל פעולה שעולה לכדי עבירה פלילית ו/או שידול לעבירה פלילית ו/או סיוע לעבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ישירה או עקיפה ו/או שיש בה כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית ו/או הפוגעת ברגשות הציבור ובתקנת הציבור, לרבות, אך לא רק, עבירה או עוולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, חוק איסור לשון הרע, תשכ”ה-1965, חוק האזנת סתר, תשל”ט-1979, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982;
  • לא להפעיל יישום או אמצעי טכנולוגי או דיגיטאלי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשים אחרים באתר;
  • לא לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו באופן ישיר או עקיף וגם לא להעביר כמות פקודות ו/או בקשות לשרתי האתר באופן אוטומטי או ממוחשב, באופן ישיר, באמצעות אחר ו/או באמצעות מספר יחידות מיחשוב, בכמות כזו שבן אדם אינו יכול לבצע בעצמו ואשר יוצרת עומס על האתר, משביתה או משבשת את פעילותו באופן מלא או חלקי;
  • לא לפרסם באתר באופן ישיר או עקיף חומר בעל אופי פרסומי, שיווקי או מסחרי;

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות אך לא רק מלוא זכויות היוצרים, האמצאות, הפטנטים, העיצובים התעשייתיים, סימני המסחר – לרבות סימן המסחר שלנו והשם המסחרי קסטל בורוכוב – הסודות המסחריים או כל זכות אחרת, באתר, בשמו, בשם המתחם שלו, בתוכנות או היישומים הזמינים בו, בקוד, בעיצוב הגרפי, באיורים, בממשק המשתמש, בסרטונים, בטקסטים, בתמונות, במצגות, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, שייכות לנו או לצדדים שלישיים אשר נתנו לנו רישיון או הרשאה אחרת לשימוש, וזאת בין אם נכללה ביחס לתוכן מידע או רכיב ספציפי הודעת זכויות יוצרים, פטנט, עיצוב או סימן מסחר ובין אם לאו, בין זכויות הקניין הרוחני או האחרות רשומות, הוגשו לרישום או לאו.
 2. אין בתנאי שימוש אלה, באישור או בשימוש בפועל שלכם באתר כדי להעניק בכל דרך או להעביר לכם או לצד שלישי כלשהו מטעמכם זכות בעלות, שימוש או ניצול זכויות אחרות, לרבות בנכסי הקניין הרוחני שלנו, כגון, אך לא רק, זכויות יוצרים וזכויות מבצעים ומשדרים, סימני מסחר, עיצובים, פטנטים, המצאות, ביטויים של רעיונות, סודות מסחריים, שלא צויינו במפורש בתנאי שימוש אלה. לפיכך, כל שימוש, העתקה, הורדה, שמירה, שעתוק, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת יצירה נגזרת, ביצוע פומבי או העמדה לרשות הציבור, שלא על פי תנאי רישיון השימוש אסורים בהחלט. כל שימוש באתר שאינו מותר באופן מפורש בתנאי שימוש אלה, מהווה פגיעה בזכויותינו, לרבות זכויות קניין רוחני שלנו והאחריות להפרה כאמור על פי כל דין או הסכם זה תחול עליכם.
 3. יתכן ובאזורים או פעילויות באתר יתאפשר לכם להעלות תכנים מסוגים שונים (לדוגמה: קבצים, תמונות, קטעי וידאו, טקסטים, תגובות, הודעות וכולי). זכויות היוצרים בתוכן שאתם מעלים, אינו עובר אלינו, אך בהעלאת התוכן לאתר הנכם מעניקים לנו רישיון שימוש בתוכן, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן או מקום גיאוגרפי, חופשי מתשלום תמלוגים או תמורה אחרת, הניתן להעברה או המחאה על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לעשיית כל שימוש בתוכן בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי בין אם באתר ובין אם בפלטפורמות, מערכות, תוכנות, אתרי אינטרנט ו/או מדיומים אחרים שבהם נהיה פעילים בהווה ובעתיד.

הודעה והסרה של תכנים המפרים קניין רוחני

45.   אם אתם צד שלישי ומצאתם שגורם כלשהו העלה לאתר תוכן שלשיטתכם מפר זכויות שלכם כגון אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכות הפרטיות, לשון הרע עליכם או שהוא פוגע בכם בדרך אחרת (“תוכן פוגע“), אנא צרו עימנו קשר בפרטי יצירת הקשר שלנו. אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת לברר את הנושא ולהסיר כל תוכן שיתברר שהוא אכן תוכן פוגע. 

 

הגבלת אחריות

 1. האתר וכל המוצרים שבו זמינים כפי שהם (AS IS) ובאופן שבו הם זמינים (AS AVAILABLE) ללא כל התחייבות, מצג, הבטחה, אחריות או תנאי אחר מכל סוג שהוא לגבי טיב התוכן שמופיע באתר, נכונות ו/או דיוק המידע שמופיע בו, לרבות תמונות וגם תאור של מוצרים. אנו לא מתחייבים בשום צורה, בין אם במפורש ובין אם במשתמע ובשום אופן לא תהא לנו אחראיות כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם בכל הנוגע לאיכות האתר ולתפעולו ו/או למידע, נתונים, והתוכן שזמינים בו, לרבות, אך לא רק, לנכונות ודיוק המידע, הנתונים והתוכן שזמינים באתר ו/או לדיוק ונכונות השמות, הפרטים או המידע הזמינים באתר ואין להסתמך על המידע והתוכן שמופיע באתר, אלא על אחריותכם בלבד.
 2. מובהר שלא לנו ולא לאף אדם או גוף מטעמנו, שותפינו, עובדינו, מנהלינו, ספקינו, וכולי לא תהיה אף אחריות, חובה ו/או חבות בגין השימוש או אי היכולת להשתמש באתר, במידע שבאתר ו/או בתוכן הזמין באתר. אנו לא נהיה חייבים ו/או אחראים כלפיכם לנזקים עקיפים, מצטברים, עונשיים, מיוחדים ושאינם ממוניים, לרבות אך לא רק בגין, חסרון כיס, אבדן הכנסה, אבדן מידע, פגיעה במוניטין, עוגמת נפש ובכל מקרה גובה הפיצויים שאתם זכאים לדרוש מאיתנו (אם בכלל – ובכפוף להוראות כל דין והסכם זה) מוגבל אך ורק עד למחיר ששילמתם בפועל עבור המוצר שרכשתם.
 3. אתם מתחייבים לשפות ולפצות אותנו באופן מלא, מיד עם דרישתנו הראשונה לכך, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד ו/או חסרון כיס שייגרמו לנו או לכל אדם או גוף מטעמנו או לצדדים שלישיים, מחמת הפרת התחייבויותיכם על פי הוראות תנאי השימוש הללו ו/או הפרת הוראות כל דין וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרת העומדים לנו על פי תנאי שימוש אלה ועל פי כל דין.
 4. מטבע הדברים, זמינות האתר ורכיביו השונים והשימוש בהם, תלויים במכשיר הקצה שממנו בחרתם להשתמש ובזמינות של רשת האינטרנט והחשמל. אין ולא תהא לנו או למי מטעמנו אף אחריות בשל כל כשל, עיכוב, תקלה, השבתה או הפרעה עקב השימוש שלכם באתר ו/או ביכולת שלכם ו/או של מי מטעמכם להשתמש באתר, בשל סיבות הנובעות במישרין או בעקיפין במכשיר הקצה שלכם, ברשת האינטרנט ו/או החשמל ו/או בכל תשתית אחרת.
 5. השימוש באתר ובכל חלק ממנו, יעשה על אחריותכם המלאה והבלעדית ואתם גם אחראים לשימוש של קטינים מתחת לגיל 18 מטעמכם באתר. אתם לוקחים על עצמכם את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר ופוטרים אותנו מהסיכונים הכרוכים בשימוש באתר על ידיכם או על ידי מי מטעמכם – בגיר או קטין – באופן מלא.
 6. אנו לא נישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בפעילות האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם לכם, לרכוש שלכם או לצדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, איננו מתחייבים כי האתר או השרת עליו הוא מאוחסן, נקיים מווירוסים או מכל מרכיב תוכנה או חומרה מזיק אחר. אתם, תישאו בכל ההוצאות והתוצאות הכרוכות בכל טיפול, שירות או תיקון שיהיה צורך בהם, לרבות, אך לא רק, לנזקים, ישירים או עקיפים, אשר ייגרמו לכם או לרכוש שלכם, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר.

קישורים ופרסומות

 1. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרי אינטרנט אחרים וגם פרסומות של מפרסמים צד שלישי. איננו אחראים בשום אופן למתרחש באתרים המקושרים באתר או לפרסומות מכל בחינה שהיא, לרבות אך לא רק, כל פגיעה, במישרין או בעקיפין, ברגשות שלכם, ברכוש שלכם ו/או בכל מי מטעמם.
 2. הימצאות קישור או פרסומת באתר, אינה מהווה המלצה לבקר באתר המקושר או להתקשר עם המפרסם ואיננו נותנים חסות על אף אתר של צד ג’ שמקושר באמצעות האתר וגם לא לאף פרסום צד שלישי המופיע באתר. ברגע שתלחצו על קישור אתם תועברו לאתר או שירות אחר אשר להם תנאי שימוש אחרים, המחייבים אתכם.
 3. יובהר כי לא נקטנו באף צעד לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בקישורים או פרסומות כאמור, וכל מי שנכנס לאתר אחר או מתקשר עם מפרסם צד ג’, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

סמכות שיפוט, אי ויתור ושלמות הסכם

 1. על היחסים ביננו לבינכם בכלל ועל תנאי שימוש אלה בפרט יחול הדין הישראלי בלבד. אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או עניין בקשר לאתר או בכל הנוגע לתנאי השימוש, פרשנותם וכל הנובע מהם.
 2. שום החלטה שלנו לאכוף או להימנע מאכיפה או שיהוי במימוש זכות כלשהי לא תפורש כוויתור על הזכות או שיהוי או תשליך על מקרים אחרים ולא תהווה השתק ו/או מניעות מאיתנו לעמוד על ו/או לאכוף כל זכות מזכויותינו מכוח הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכוח כל דין.
 3. היה שבית משפט מוסמך יפסוק שהוראה מתנאי שימוש אלה, אינה תקפה או אינה אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי אותו תנאי או הוראה ימחקו ויוחלפו על ידי תנאי או הוראה אחרים, הקרובים להם בתכליתם ומהותם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה כאמור יתר התנאים והוראות תנאי השימוש, ימשיכו לחול ולחייב ללא אף שינוי.

 

חיפוש
דילוג לתוכן